Image default
紙盒印刷小知識

精裝盒.手工盒.硬殼盒.濕糊盒

          圖1                         圖2                          圖3

        

       圖4                       圖5                         圖6

範例主要說明天地盒.上下蓋樣式

紙張主要有外層的外包紙跟內層的灰紙板

外包紙可以選擇各式各樣的美術紙或是適合彩印的紙張.燙金.打凸等各式加工…

內層灰紙板則可依據需求選擇厚度

內層灰紙板:

1.軋型的方式:四面的紙是往外翻,貼上外包後會呈現圓角狀,角邊因為有間隙的關係,壓到則會有壓痕

(如圖1.2.3)

2.削溝的方式:四面的紙因為有空間可以往內翻,貼上外包後會呈現直角狀

(如圖4.5.6)

 

其它紙盒印刷小知識

印刷顏色

wei-yin

瓦楞彩色盒

admin

紙箱印刷 製作

admin

Leave a Comment